مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام اداری - ضایعات و آهن آلات و خودروهای فرسوده 1391/04/14 1391/04/25
فروش اقلام و خودروهای فرسوده شامل اقلام اداری - ضایعات - آهن آلات - خودروهای فرسوده 1391/02/24 1391/03/07
فروش اقلام فرسوده شامل اقلام اداری - ضایعات و آهن آلات و خودروهای فرسوده 1391/02/03 1391/02/05
فروش کابل های فرسوده زیرزمینی به متراژ تقریبی 15 کیلومتر 1391/01/23 1391/01/27
فروش اقلام فرسوده اداری و ضایعات موجود 1390/12/15 1390/12/16
فروش خودروهای فرسوده سبک و سنگین و اقلام فرسوده 1390/10/22 1390/10/25
فروش اقلام فرسوده شامل اقلام اداری و ضایعات 1390/09/21 1390/09/27
فروش اقلام فرسوده شامل اقلام اداری - ضایعات و آهن آلات 1390/08/08 1390/08/11
فروش خودرو سبک وسنگین و... 1390/06/16 1390/06/20
فروش خودروهای فرسوده اعم از سبک و سنگین 1390/06/01 1390/06/03
صفحه 5 از 6