کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8133301 مزایده اجاره قسمتی از محوطه ملک پایگاه انبار امدادی شهرستان ابهر(به مساحت تقریبی 1900 مترمربع) واقع در شهر استان زنجان 1403/04/02 1403/04/06
8129370 مزایده اجاره سالن ورزشی جمعیت هلال احمر استان زنجان واقع در هنرستان استان زنجان 1403/04/02 1403/04/06
8019296 مزایده اجاره قسمتی از محوطه ملک پایگاه انبار امدادی شهرستان ابهر(به مساحت تقریبی 1900 مترمربع) واقع در شهر استان زنجان 1403/03/05 1403/03/10
7984563 مزایده اجاره سالن ورزشی هلال احمر استان زنجان ( سالن هلال احمر ) واقع در هنرستان خیابان فاتح جنب مسجدالنبی استان زنجان 1403/02/29 1403/03/03
7971599 مزایده اجاره مجموعه ساختمان(سه طبقه و قسمتی از محوطه) هلال احمر واقع در زنجان – میدان هنرستان - انتهای خیاب استان زنجان 1403/02/25 1403/03/03
7779796 مزایده اجاره سالن ورزشی استان زنجان 1402/12/23 رجوع به آگهی
7549898 مزایده اجاره یک باب مغازه استان زنجان 1402/10/26 رجوع به آگهی
7549897 مزایده اجاره مغازه استان زنجان 1402/10/26 رجوع به آگهی
7546253 مزایده اجاره یک باب مغازه استان زنجان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7457956 مزایده واگذاری اجاره مغازه استان زنجان 1402/10/02 رجوع به آگهی
7380564 مزایده اجاره دندان پزشکی استان زنجان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7265466 مزایده ساختمان استان زنجان 1402/08/13 رجوع به آگهی
7057158 مزایده اجاره یک باب و دو دهنه مغازه تجاری با مساحت تقریبی 47 متر مربعی به ارتفاع 5/4 متر استان زنجان 1402/06/28 رجوع به آگهی
7053190 مزایده اجاره مغازه تجاری با مساحت تقریبی 47 متر مربعی استان زنجان 1402/06/27 رجوع به آگهی
7031600 مزایده یک دهنه مغازه تجاری با مساحت تقریبی 47 متر مربعی و با ارتفاع حدود 5/4 متری استان زنجان 1402/06/19 رجوع به آگهی
6930812 مزایده اجاره یک باب و یک دهنه مغازه تجاری با مساحت تقریبی 15 متر مربعی استان زنجان 1402/05/30 رجوع به آگهی
6930658 مزایده اجاره یک دهنه مغازه تجاری استان زنجان 1402/05/30 رجوع به آگهی
6930645 مزایده اجاره مغازه تجاری با مساحت تقریبی 47 متر مربعی استان زنجان 1402/05/30 رجوع به آگهی
6930644 مزایده اجاره دهنه مغازه تجاری با مساحت تقریبی 64 متر مربعی شامل 32 متر مربع استان زنجان 1402/05/30 رجوع به آگهی
6930643 مزایده اجاره مغازه تجاری استان زنجان 1402/05/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7