مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
- فروش تایل های سقفی آلومینیومی 1399/05/06 رجوع به آگهی
استعلام واگذاری محل مهد کودک به صورت اجاره بهای ماهیانه 1396/05/31 1396/06/08
واگذاری محل واحد شنوائی سنجی 1395/10/12 1395/10/16
استعلام واگذاری محل مهد کودک 1395/06/07 1395/06/11
فروش اجناس و اموال مازاد - خارج از رده - مستعمل و اسقاط 1395/04/15 رجوع به آگهی
فروش اجناس و اموال مازاد - خارج از رده - مستعمل و اسقاط 1395/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل غرفه مواد غذایی 1394/12/17 1394/12/19
واگذاری اجاره محل جهت خدمات تایپ و تکثیر 1394/07/25 1394/07/26
واگذاری اجاره محل جهت خدمات تایپ و تکثیر 1394/06/08 1394/06/12
واگذاری اجاره محل واحد شنوائی سنجی 1393/09/29 1393/10/11
صفحه 1 از 2