مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سالن 1398/07/18 رجوع به آگهی
واگذاری سالن 1398/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای مجتمع تجاری 1398/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای مجتمع تجاری 1398/06/27 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تاکسی بیسیم خود 1398/06/13 رجوع به آگهی
واگذار سرقفلی غرفه های میدان میوه و تره بار 1398/06/06 1398/06/20
واگذار سرقفلی غرفه های میدان میوه و تره بار 1398/06/02 1398/06/20
واگذاری سالنهای ورزشی و زمینهای چمن سطح شهر 1398/05/20 1398/06/20
واگذاری پارکینگ 1398/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری سالنهای ورزشی و زمینهای چمن سطح شهر 1398/05/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24