مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سرقفلی غرفه های میدان میوه و تره بار 1399/05/12 1399/05/29
واگذاری تفکیک زباله از مبدا 1399/04/21 1399/04/31
واگذاری تفکیک زباله از مبدا 1399/04/14 1399/04/31
واگذاری غرفه های پرنده فروشی 1399/03/18 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه های پرنده فروشی 1399/03/11 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه های پرنده فروشی 1399/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه های پرنده فروشی شهر 1399/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری سه باب مغازه 1399/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری سه باب مغازه 1399/01/26 رجوع به آگهی
حق بهره برداری از کارخانه پردازش زباله 1398/12/19 1399/01/05
صفحه 1 از 26