مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری سرقفلی غرفه های میدان میوه و تره بار 1401/03/01 1401/03/21
مزایده واگذاری بهره برداری از قطعات شهرک 1401/02/27 1401/03/09
مزایده واگذاری بهره برداری از قطعات شهرک 1401/02/20 1401/03/09
مزایده واگذاری واحدهای مجتمع تجاری 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سرقفلی غرفه های میدان میوه و تره بار 1401/02/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحدهای مجتمع تجاری 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 24 قطعه زمین 1401/02/09 1401/02/21
مزایده واگذاری سرقفلی غرفه های میدان میوه و تره بار 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 24 قطعه زمین 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های پرنده فروشی 1401/01/24 1401/02/04
مزایده واگذاری بهره برداری از قطعات شهرک 1401/01/22 1401/02/01
مزایده واگذاری غرفه های پرنده فروشی 1401/01/16 1401/02/04
مزایده واگذاری بهره برداری از قطعات شهرک 1401/01/15 1401/02/01
مزایده واگذاری حق بهره برداری از استخر 1400/11/30 1400/12/08
مزایده واگذاری بهره برداری از قطعات شهرک بازیافت 1400/11/27 1400/12/07
مزایده واگذاری غرفه های پرنده فروشی 1400/11/21 1400/12/02
مزایده حق بهره برداری از استخر 1400/11/21 1400/12/08
مزایده واگذاری بهره برداری از قطعات شهرک 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهار دستگاه خودرو 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های پرنده فروشی 1400/11/15 1400/12/02
صفحه 1 از 18