کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6611480 مزایده یک قطعه زمین مسکونی استان همدان 1402/03/10 رجوع به آگهی
6607163 مزایده واگذاری املاک شامل 5 ردیف یک قطعه زمین مسکونی- یک قطعه زمین تجاری استان همدان 1402/03/09 1402/03/13
6582126 مزایده حراج برداشت محصول گل محمدی از مزرعه گل محمدی سایت دفن بهداشتی زباله استان همدان 1402/03/03 رجوع به آگهی
6514030 مزایده برداشت محصول گل محمدی استان همدان 1402/02/16 رجوع به آگهی
6422691 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی - یک قطعه زمین تجاری و ... استان همدان 1402/01/19 رجوع به آگهی
6420590 مزایده فروش 5 املاک کاربری قطعه زمین مسکونی - قطعه زمین تجاری استان همدان 1402/01/19 1402/02/24
6349949 مزایده فروش املاک 8 ردیف زمین کاربری مسکونی- تجاری- عمده فروشی و انبار استان همدان 1401/12/10 1401/12/11
6346229 مزایده 8 ردیف یک قطعه زمین مسکونی - یک قطعه زمین با کاربری عمده فروشی استان همدان 1401/12/09 رجوع به آگهی
6285316 مزایده 2 عنوان مزایده شامل :واحد شماره 74 در طبقه هفتم برج - به پلاک 705 با قابلیت کاربری اداری استان همدان 1401/11/26 رجوع به آگهی
6274573 مزایده واگذاری املاک کاربری اداری استان همدان 1401/11/24 1401/11/30
6243314 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری استان همدان 1401/11/13 رجوع به آگهی
6239309 مزایده - یک باب مغازه تجاری عادی به مساحت 40.46 متر مربع - یک باب مغازه تجاری عادی به مساحت 40.72 متر مربع استان همدان 1401/11/12 1401/11/20
6198240 مزایده واگذاری املاک استان همدان 1401/11/04 1401/11/08
6194978 مزایده واگذاری املاک استان همدان 1401/11/03 1401/11/08
6173728 مزایده یک قطعه زمین مسکونی- واحد تجاری اداری استان همدان 1401/11/03 رجوع به آگهی
6095434 مزایده روغن موتور سوخته ماشین آلات سنگین استان همدان 1401/10/10 رجوع به آگهی
6030193 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : تجاری - زمین / نوع کاربری : مسکونی و ... استان همدان 1401/09/19 رجوع به آگهی
6029688 مزایده فروش املاک کاربری اداری - زمین مسکونی و یک قطعه زمین کاربری عمده فروشی- زمین تجاری استان همدان 1401/09/19 1401/09/30
5934069 مزایده زمین تجاری به مساحت 139/51 مترمربع استان همدان 1401/08/19 رجوع به آگهی
5850723 مزایده فروش املاک در 8 ردیف قطعات زمین کاربری عمده فروشی - تجاری - مسکونی استان همدان 1401/08/03 1401/08/07
صفحه 1 از 10