مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
زمین مسکونی به مساحت 323/25 مترمربع 1399/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 1399/07/01 رجوع به آگهی
فروش روغن سوخته ماشین آلات سنگین 1399/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز ساماندهی و جمع آوری پسماندهای قابل بازیافت سطح شهر 1399/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز و انجام عملیات (امتیاز ساماندهی و جمع آوری پسماندهای قابل بازیافت سطح شهر (وضع موجود)... 1399/06/19 رجوع به آگهی
واگذاری زمین عادی تجاری 1399/04/19 رجوع به آگهی
امتیاز جمع آوری ضایعات پسماندهای خشک شهر همدان و بهره برداری از کانکسهای جمع آوری ضایعات 1398/12/08 رجوع به آگهی
امتیاز جمع آوری ضایعات ( پسماندهای ) خشک شهر 1398/12/08 رجوع به آگهی
امتیاز جمع آوری ضایعات (پسماندهای) خشک و بهره برداری از کانکسهای جمع آوری ضایعات 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری مسکونی - زمین کاربری تجاری 1398/11/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7