مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش - مغازه تجاری به مساحت 29/09 متر مربع - زمین مسکونی به مساحت 195/58 متر مربع - و ... 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری هوشمند پسماندهای خشک 1401/01/22 1401/01/27
مزایده واگذاری املاک (مسکونی) (یک باب مغازه تجاری) 1401/01/15 1401/01/15
مزایده فروش مغازه / نوع کاربری : تجاری - زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه تجاری به شماره واحد 4 فاقد سند بدون پارکینگ و انباری 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک - یک قطعه زمین مسکونی - یک قطعه زمین و.. در اگهی 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری / سطح کل زمین : 29/09 و .... 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده استارت آپ ها و متخصصان اجرای سامانه تفکیک پسماندهای عادی قابل بازیافت سطح شهر 1400/12/16 1400/12/21
مزایده مغازه تجاری و زمین های مسکونی 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده مغازه با کاربری تجاری - زمین با کاربری مسکونی 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده مغازه با کاربری تجاری - زمین با کاربری مسکونی 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش - مغازه تجاری به مساحت 40 متر مربع - مغازه تجاری 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش مغازه تجاری - زمین مسکونی 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی -مغازه تجاری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک - یک قطعه زمین مسکونی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8