کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8237595 مزایده فروش 50000 کیلوگرم سیم مسی اسقاطی - سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1403/04/30 1403/05/06
8235825 مزایده فروش 50,000 کیلوگرم سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1403/04/30 1403/05/06
8160633 مزایده فروش 50.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1403/04/10 1403/04/13
8155741 مزایده فروش 50.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1403/04/09 1403/04/13
8151421 مزایده فروش 50000 کیلوگرم سیم مسی اسقاطی - سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1403/04/07 1403/04/13
8148788 مزایده فروش 50.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1403/04/06 1403/04/13
8114382 مزایده فروش 20 تن آهن آلات اسقاط موجود در انبارهای کل استان - آهن آلات اسقاط استان خوزستان 1403/03/29 1403/04/09
7871381 مزایده فروش 50.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1403/02/02 1403/02/06
7865687 مزایده فروش 50,000 کیلوگرم سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1403/02/01 1403/02/06
7860728 مزایده 50000 کیلوگرم سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1403/01/30 رجوع به آگهی
7413171 مزایده فروش 60.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1402/09/16 1402/09/25
7409683 مزایده فروش 60.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1402/09/15 رجوع به آگهی
6648512 مزایده فروش 30.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1402/03/22 1402/03/31
6648045 مزایده فروش سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1402/03/22 رجوع به آگهی
6644785 مزایده فروش 30.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاطی استان آذربایجان شرقی 1402/03/21 رجوع به آگهی
5985439 مزایده فروش 78 دستگاه ترانسفورماتور توزیع سه فاز 50 کیلوولت آمپر مازاد و 430 بشکه روغن ترانسفورماتور سوخته استان آذربایجان شرقی 1401/09/06 1401/09/15
5984748 مزایده ترانسفورماتور توزیع سه فاز روغنی استان آذربایجان شرقی 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981619 مزایده فروش 78 دستگاه ترانسفورماتور توزیع سه فاز 50 کیلوولت آمپر مازاد و 430 بشکه روغن ترانسفورماتور سوخته استان آذربایجان شرقی 1401/09/05 1401/09/15
5901763 مزایده فروش روغن ترانسفورماتور سوخته استان آذربایجان شرقی 1401/08/10 رجوع به آگهی
5897291 مزایده فروش 430 بشکه روغن سوخته ترانسفورماتور استان آذربایجان شرقی 1401/08/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5