مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام نو، مستعمل و اسقاطی 1398/12/04 رجوع به آگهی
فروش اقلام نو, مستعمل و اسقاط مازاد بر نیاز انبار 1398/11/10 رجوع به آگهی
فروش اقلام نو, مستعمل و اسقاط مازاد بر نیاز انبار 1398/11/08 رجوع به آگهی
فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط مازاد 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش سوله و ساختمان انبار داری 1398/04/29 رجوع به آگهی
فروش سوله و ساختمان انبارداری 1398/04/27 رجوع به آگهی
فروش سوله و ساختمان انبار اداری به ترتیب به ابعاد 36/35* 45/35 متر با ارتفاع 6 متر و ابعاد 3/4 * 13/... 1398/04/05 1398/04/17
فروش سوله و ساختمان انبار اداری به ترتیب به ابعاد 36/35* 45/35 متر با ارتفاع 6 متر و ابعاد 3/4 * 13... 1398/04/04 1398/04/17
فروش 111 قلم کالا شامل اقلام راکد، نو، اسقاطی و کارگاهی و نجاری مستعمل 1396/08/30 1396/09/13
فروش 111 قلم کالا شامل اقلام راکد، نو، اسقاطی و کارگاهی و نجاری مستعمل 1396/08/27 1396/09/13
صفحه 1 از 3