کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8121531 مزایده فروش مقدار حدودا 2000 کیلوگرم زغال چوب تاغ استان سمنان 1403/03/30 1403/04/06
8121529 مزایده فروش چوب هیزمی تاغ به وزن حدودا 37000 کیلوگرم استان سمنان 1403/03/30 1403/04/06
7645705 مزایده فروش چوب تاغ بهمراه اجرای عملیات قطع و برش از 173 هکتار استان سمنان 1402/11/18 رجوع به آگهی
7519240 مزایده : فروش حدود 170 تن چوب گونه بیابانی تاغ بهمراه عملیات قطع و برش استان سمنان 1402/10/18 رجوع به آگهی
6137515 مزایده فروش مقداری چوب گونه بیابانی تاغ از طریق اجرای عملیات قطع و برش و برداشت از سطح 250هکتار تاغزارها استان سمنان 1401/10/21 رجوع به آگهی
6133192 مزایده حدود 10تن چوب تاغ استان سمنان 1401/10/20 رجوع به آگهی
6133191 مزایده فروش چوب تاغ استان سمنان 1401/10/20 رجوع به آگهی
6133189 مزایده فروش حدود 11 تن چوب هیزمی باغی جنگلی استان سمنان 1401/10/20 رجوع به آگهی
6133186 مزایده حدود 1000 کیلوگرم زغال تاغ استان سمنان 1401/10/20 رجوع به آگهی
6133135 مزایده فروش چوب تاغ استان سمنان 1401/10/20 رجوع به آگهی
6133120 مزایده حدود 5000 کیلوگرم چوب تاغ استان سمنان 1401/10/20 رجوع به آگهی
5594644 مزایده فروش تعداد 8 دستگاه موتور سیکلت اسقاطی استان سمنان 1401/05/26 رجوع به آگهی
5514582 مزایده فروش تعداد 8 دستگاه موتور سیکلت اسقاطی استان سمنان 1401/05/03 رجوع به آگهی
5279111 مزایده تعداد 8 دستگاه موتور سیکلت اسقاطی استان سمنان 1401/03/10 رجوع به آگهی
5247298 مزایده فروش زمین و مستحدثات با کاربری اداری به مساحت عرصه 113445/82 متر مربع و اعیانی حدود 100 متر مربع استان سمنان 1401/03/04 رجوع به آگهی
5095829 مزایده زمین / نوع کاربری : اداری / مساحت عرصه : 113445/82 متر مربع استان سمنان 1401/01/28 رجوع به آگهی
5095827 مزایده زمین و مستحدثات / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 640 مترمربع / مساحت اعیان : 65 مترمربع / سطح کل زمین : 640 متر مربع استان سمنان 1401/01/28 رجوع به آگهی
4997776 مزایده چوب کاج و سرو نقره ای استان سمنان 1400/12/18 رجوع به آگهی
4932095 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان سمنان 1400/12/08 رجوع به آگهی
4932093 مزایده فروش زمین و مستحدثات با کاربری اداری استان سمنان 1400/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6