کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1286831 مزایده درب چوبی در ابعاد مختلف-چدن ضایعاتی-مهتابی سقفی ضایعاتی با ترانس ابعاد 60*60 و پرده کرکره فلزی استان یزد 1396/11/09 رجوع به آگهی
1286830 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی سبک، نیمه سبک، ویژه ـ درب چوبی در ابعاد مختلف استان یزد 1396/11/09 رجوع به آگهی
1286751 مزایده کابینت فلزی-اتاق عقب وانت مزدا آمبولانسی-لاستیک ضایعاتی انواع کامیون-لاستیک ضایعاتی انواع خودرو سواری استان یزد 1396/11/09 رجوع به آگهی
1034994 مزایده نگهداری و بهره برداری ازپارکینگ پایانه بار استان یزد 1395/12/11 1395/12/17
905104 مزایده عمومی بهره برداری و نگهداری از تابلوی تبلیغاتی استان یزد 1395/02/25 1395/03/01
904207 مزایده بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی استان یزد 1395/02/22 1395/03/01
904206 مزایده عمومی بهره برداری و نگهداری از تابلوی تبلیغاتی استان یزد 1395/02/22 1395/03/01
902443 مزایده بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی استان یزد 1395/02/19 1395/03/01
886296 مزایده بهره برداری و نگهداری از تابلوی تبلیغاتی استان یزد 1394/12/27 1395/01/19
885545 مزایده بهره برداری و نگهداری از تابلوی تبلیغاتی استان یزد 1394/12/25 1395/01/19
874387 مزایده بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده استان یزد 1394/11/28 1394/12/08
872711 مزایده بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده استان یزد 1394/11/25 1394/12/08
859028 مزایده رستوران بخش تجاری پایانه بار استان یزد 1394/10/24 1394/11/03
857682 مزایده رستوران استان یزد 1394/10/21 1394/11/03
856441 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری ازپارکینگ استان یزد 1394/10/19 1394/10/26
855570 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری ازپارکینگ استان یزد 1394/10/16 1394/10/26
845248 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری ازپارکینگ پایانه استان یزد 1394/09/18 1394/10/03
843558 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری ازپارکینگ استان یزد 1394/09/15 1394/10/03
715420 مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو استان یزد 1393/11/05 1393/11/11
715186 مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو سواری مدل 1380 استان یزد 1393/11/04 1393/11/11
صفحه 1 از 6