مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرمایه گذاری در مرمت احیا نگهداری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی کاروانسرا 1399/05/25 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری در مرمت احیا نگهداری و واگذاری حق بهره برداری بناهای تاریخی منزل 1399/05/25 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو موسو مدل 2005 1398/12/06 رجوع به آگهی
فروش موسو مدل 2005 1398/12/05 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو موسو مدل 2005 1398/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری مجموعه تاسیسات رفاهی و خدماتی 1398/10/24 1398/10/30
واگذاری مجموعه تاسیسات رفاهی و خدماتی 1398/10/24 1398/10/30
واگذاری مجموعه تاسیسات رفاهی و خدماتی در قالب قرارداد اجاره 1398/10/24 1398/10/30
واگذاری منزل واقع در مجموعه تاریخی بازار 1398/07/07 رجوع به آگهی
واگذاری منزل 1398/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3