مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعدادی پلاک زمین با کاربری کارگاهی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی پلاک زمین با کاربری کارگاهی 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات و آهن آلات اسقاطی 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات و آهن آلات اسقاطی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات و آهن الات اسقاطی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین کارگاهی 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی پلاک زمین کارگاهی 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی پلاک زمین کارگاهی 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش 10 قطعه پلاک زمین با کاربری صنایع دستی و خدماتی مرکز محله ای 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 قطعه پلاک زمین با کاربری صنایع غذایی 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین واقع در منطقه صنعتی با کاربری کارگاهی 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی پلاک زمین کارگاهی 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی پلاک زمین کارگاهی 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 34 قطعه پلاک زمین با کاربری های صنایع دستی - صنایع غذایی - کارگاهی 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 34 قطعه پلاک زمین با کاربری های صنایع دستی - صنایع غذایی - کارگاهی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک زمین 1400/05/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک زمین 1400/05/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک زمین 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک زمین 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک زمین 1400/04/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11