مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 23 قطعه زمین با کاربری صنایع دستی 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروش 23 قطعه زمین با کاربری صنایع دستی 1399/06/16 رجوع به آگهی
فروش 23 قطعه پلاک با کاربری صنایع دستی 1399/05/29 رجوع به آگهی
عملیات فروش 23 قطعه پلاک با کاربری صنایع دستی 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش تعداد 41 قطعه پلاک زمین به صورت یکجا 1399/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین محصور ( محصور با فنس ) با کف آسفالت به مساحت 1771 مترمربع جهت آموزشگاه رانندگی... 1399/05/08 رجوع به آگهی
فروش تعداد 41 قطعه پلاک زمین 1399/05/07 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از مکان و فضاهای مورد نظر 1399/05/07 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین محصور ( محصور با فنس ) با کف آسفالت به مساحت 1771 مترمربع جهت آموزشگاه رانندگی... 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری از مکان و فضاهای مورد نظر 1399/04/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18