مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره مساحت 24 متر مربع با کاربری پارک 1397/04/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مساحت 70 مترمربع به منظور فروش تنقلات 1397/04/05 رجوع به آگهی
اجاره مساحت 24 مترمربع با کاربری پارک منطقه ایی به منظور فروش تنقلات 1397/02/22 رجوع به آگهی
اجاره مساحت 8 مترمربع با کاربری پارک محله ای به منظور فروش تنقلات و به شرایط حفظ و نگهداری از سرویس... 1397/02/22 رجوع به آگهی
اجاره مساحت 24 مترمربع با کاربری پارک 1397/02/15 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات و ضایعات فرسوده جمع آوری شده ناشی از وسایل بازی و دستگاههای بدنسازی و ماشین آلات مستهل... 1396/07/25 رجوع به آگهی
فروش و عملیات برش و جمع آوری اشجار مقطوعه خشکیده خطرساز در سطح شهر 1396/07/22 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات و ضایعات فرسوده جمع آوری شده ناشی از وسایل بازی و دستگاههای بدنسازی و ماشین آلات مستهل... 1396/07/18 رجوع به آگهی
فروش و عملیات برش و جمع آوری اشجار مقطوعه خشکیده خطرساز در سطح شهر 1396/07/15 رجوع به آگهی
اجاره 120 مترمربع از پارک 1396/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3