مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد یک قطعه مسکونی 1399/06/15 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه تجاری 1399/06/10 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک قطعه مسکونی 1399/06/06 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه تجاری 1399/06/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک قطعه مسکونی 1399/06/01 1399/06/04
فروش تعداد یک قطعه مسکونی شماره قطعه ۳۴۳ مساحت ۱۳۱ مترمربع 1399/05/30 1399/06/03
فروش تعداد یک قطعه مسکونی 1399/05/23 1399/06/04
فروش تعداد دو قطعه مسکونی 1399/05/22 رجوع به آگهی
یک واحد مسکونی 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش تعداد دو واحد مسکونی - واحد مسکونی ط دوم- مساحت ۴۷/۵۲ 1399/05/14 1399/05/26
صفحه 1 از 13