مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش وانت مزدا 2000 دوگانه دوکابین مدل 1394 1398/01/29 رجوع به آگهی
فروش وانت مزدا 2000 دوگانه دوکابین مدل 1394 1398/01/29 رجوع به آگهی
فروش وانت مزدا 2000 دوگانه دوکابین مدل 1394 1398/01/27 رجوع به آگهی
فروش تعداد 2 دستگاه خودرو مزدا دوکابین دوگانه 1394/11/27 1394/12/04
فروش تعداد 2 دستگاه خودرو مزدا دوکابین دوگانه مدل 1387 1394/11/25 1394/12/04
فروش تعداد 5 دستگاه خودرو مزدا دوکابین دوگانه 1394/11/05 رجوع به آگهی
فروش تعداد 6 دستگاه خودرو مزدا دوکابین دوگانه 1394/10/27 رجوع به آگهی
واگذاری 5 دستگاه وانت مزدا دوکابین دوگانه مدل 87 و یک دستگاه وانت پیکان 1394/10/20 رجوع به آگهی
فروش تعداد 6 دستگاه خودرو مزدا دوکابین و یک دستگاه پیکان وانت 1394/10/17 رجوع به آگهی
حراج حضوری تعداد 3 دستگاه خودرو مزدا دوکابین دوگانه 1394/02/07 1394/02/09
صفحه 1 از 2