مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش لوازم و تجهیزات مخابراتی 1399/06/26 رجوع به آگهی
فروش مزایده ای لوازم و تجهیزات (ضایعاتی) ، ضایعات آلومینیومی ، آهن آلات اسقاطی و داغی قطعات مخابراتی 1399/06/14 رجوع به آگهی
مزایده اقلام مخابراتی خارج از رده (آنتن) 1399/06/12 رجوع به آگهی
لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط (یونیت مخابراتی و 30 KG و آهن آلات 1000 KG) 1399/06/01 رجوع به آگهی
لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط 1399/06/01 رجوع به آگهی
فروش 322 قلم لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط 1399/05/29 رجوع به آگهی
فروش 322 قلم لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط 1399/05/27 رجوع به آگهی
مزایده لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط (یونیت مخابراتی 30KG و آهن آلات 1000KG ) 1399/05/25 رجوع به آگهی
اقلام مخابراتی خارج از رده ( آنتن ) 1399/05/20 رجوع به آگهی
مزایده لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط (یونیت مخابراتی و آهن آلات) 1399/05/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31