مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
برش، حمل، جابجایی، بارگیری و نهایتا فروش حدودا 30 تن چوب جنگلی ایستاده 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش 30 قلم لوازم و تجهیزات تغذیه نیرو خارج از رده 1398/08/20 رجوع به آگهی
فروش 30 قلم لوزام و تجهیزات تغذیه نیرو خارج از رده و اسقاط استان 1398/08/20 رجوع به آگهی
برش، حملف جابجایی، بارگیری و نهایتا فروش حدودا 30 تن چوب جنگلی ایستاده در ایستگاه 1398/08/11 رجوع به آگهی
فروش 7 قلم تجهیزات ساختمانی (ضایعات) خارج از رده و اسقاط 1398/08/06 رجوع به آگهی
فروش 7 قلم لوازم و تجهیزات ساختمانی (ضایعات) خارج از رده و اسقاط 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش 35 قلم لوازم ساختمانی تاسیساتی و تحقیقاتی مخابراتی اسقاطی 1398/07/22 رجوع به آگهی
72 قلم شامل انواع لوازم اداری, آهن آلات و تجهیزات اسقاط-حدود 65 تن آهن آلات و ضایعات-فروش 11 دستگاه... 1398/07/17 رجوع به آگهی
فروش 73 قلم شامل انواع لوازم اداری، آهن آلات و تجهیزات مخابراتی و 11 دستگاه لیفتراک خارج از رده و اس... 1398/07/15 رجوع به آگهی
فروش 73 قلم شامل انواع لوازم اداری، آهن آلات و تجهیزات مخابراتی و 11 دستگاه لیفتراک خارج از رده و اس... 1398/07/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25