کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8087129 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک باب تجاری استان تهران 1403/03/22 رجوع به آگهی
8087125 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک باب تجاری به مساحت 15 متر مربع استان تهران 1403/03/22 رجوع به آگهی
8087113 مزایده اجاره عرصه و اعیان 9 باب تجاری استان تهران 1403/03/22 رجوع به آگهی
8081405 مزایده تعداد 23 واحد آپارتمان مسکونی دارای پارکینگ و انباری استان تهران 1403/03/21 1403/04/06
7969239 مزایده واگذاری تعداد 30 واحد آپارتمان مسکونی دارای پارکینگ و انباری استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7906993 مزایده عرصه و اعیان 9 باب تجاری استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7906969 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک باب تجاری استان تهران 1403/02/11 1403/02/29
7869245 مزایده واگذاری تعداد 30 واحد آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/02/02 1403/02/20
7475885 مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد صنعتی به مساحت 602/50 متر مربع استان تهران 1402/10/06 1402/10/23
7475872 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد گاراژ صنعتی استان تهران 1402/10/06 رجوع به آگهی
7475865 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین فاقد کاربری استان تهران 1402/10/06 رجوع به آگهی
7475849 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یکباب تجاری استان تهران 1402/10/06 1402/10/23
7475846 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یکباب تجاری استان تهران 1402/10/06 رجوع به آگهی
7277360 مزایده واگذاری اجاره عرصه و اعیان یکباب تجاری، به مساحت حدود24 مترمربع (بانضمام 50/8 متربالکن ) استان تهران 1402/08/16 رجوع به آگهی
7276670 مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب تجاری استان تهران 1402/08/16 رجوع به آگهی
7276669 مزایده عرصه و اعیان 9 باب تجاری استان تهران 1402/08/16 1402/08/23
7276667 مزایده فروش خودرو سواری پژو 405- پژو پرشیا استان تهران 1402/08/16 رجوع به آگهی
7276664 مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 46 مترمربع استان تهران 1402/08/16 1402/08/23
7276663 مزایده اجاره یک باب تجاری استان تهران 1402/08/16 رجوع به آگهی
7249732 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد مسکونی (بدون هیچگونه حقی ) از رقبات موقوفه به مساحت 46 متر مربع استان تهران 1402/08/08 1402/08/23
صفحه 1 از 17