مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره یک واحد آپارتمان به متراژ 123/28 مترمربع 1399/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک واحد آپارتمان به متراژ 123/28 مترمربع 1399/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد آپارتمان به متراژ حدود 45 مترمربع 1399/05/09 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین مزوعی بمتراژ ۹۵‏/۴۹۲۰ متر مربع 1399/03/13 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین مزروعی به متراژ 4920/95 مترمربع 1399/03/13 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین مزروعی به متراژ 4920/95 مترمربع 1399/03/13 رجوع به آگهی
مزایده یک باب پارکینگ از رقبات بقعه امامزاده 1399/03/13 رجوع به آگهی
مزایده یک باب واحد مسکونی به مساحت حدود 125/00 مترمربع 1399/03/13 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد مسکونی به مساحت حدود 144/18 مترمربع 1399/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یکباب پارکینگ 1399/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12