مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز ـ نوع کاربری: معدن 1401/02/18 1401/02/18
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1401/02/10 1401/02/18
مزایده زمین 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار 1401/02/08 1401/02/14
مزایده فروش آپارتمان مسکونی - به مساحت 73.50 متر مربع - به مساحت 75.20 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک (نوع ملک پاساژ ـ نوع کاربری: تجاری ـ عرصه (مترمربع): 681 ـ اعیان (مترمربع): 2056 1401/02/07 1401/02/10
مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد 1401/02/07 1401/02/11
مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک 1401/02/06 1401/02/10
مزایده ساختمان / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 681 / مساحت اعیان : 2056 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار 1401/02/02 1401/02/10
مزایده واگذاری زمین و سوله / نوع کاربری : تجاری 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1401/01/29 1401/02/10
مزایده فروش - ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 671 متر مربع و اعیانی 470 متر مربع - واحد تجاری با کاربری تجاری به مساحت عرصه قدر السهم و اعیانی 84/09 متر مربع 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز 1401/01/27 1401/02/01
مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز 1401/01/27 1401/02/01
مزایده 3 رقبه املاک مازاد بر نیاز بانک سپه ساختمان کاربری مسکونی - ساختمان کاربری اداری - کارخانه کاربری صنعتی 1401/01/22 1401/01/31
مزایده 8 رقبه املاک مازاد بر نیاز بانک کاربری تجاری / اداری / مسکونی / فرهنگی - سینمایی 1401/01/22 1401/01/31
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/01/22 1401/01/31
صفحه 1 از 52