مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود 1398/08/21 رجوع به آگهی
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود 1398/08/21 رجوع به آگهی
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد نیاز 1398/08/21 رجوع به آگهی
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز با کاربری (آپارتمان مسکونی - ساختمان مسکونی - سرقفلی تجار... 1398/08/20 1398/08/25
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز 1398/08/19 رجوع به آگهی
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز ـ ساختمان مسکونی، تجاری ـ عرصه: 123/96 مترمربع ـ اعیان: حد... 1398/08/19 رجوع به آگهی
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود 1398/08/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز ـ نوع ملک: ساختمان پلاک ثبتی: 4 فرعی از 2574 اصلی... 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود 1398/08/13 رجوع به آگهی
فروش اموال و املاک تملیکی مازاد (تجاری- اداری، مسکونی ـ عرصه 911.72 ـ اعیان 2305.39 و تجاری - مسکونی... 1398/08/12 1398/08/21
صفحه 1 از 45