مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش قطعات زمین شهرداری 1399/05/29 رجوع به آگهی
فروش زمین مسکونی 1399/05/29 رجوع به آگهی
فروش قطعات زمین 1399/05/15 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی عرصه 204.60 1399/05/15 رجوع به آگهی
- زمین مسکونی - عرصه ۲۹۲.۱۷ - اعیان ۰- - زمین مسکونی- عرصه ۲۵۳.۵۰ - اعیان ۰- 1399/04/22 رجوع به آگهی
فروش قطعات زمین شهرداری 1399/04/22 رجوع به آگهی
زمین مسکونی با عرصه 177.60 زمین مسکونی با عرصه 206.60 مترمربع و ...... 1399/04/05 رجوع به آگهی
6 قطعه از زمین های شهرداری 1399/04/05 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین 1399/03/08 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/02/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7