مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مدیریت و نگهداری مجموعه پارکینگ طبقاتی شهرداری 1399/06/24 1399/07/12
مدیریت و نگهداری محل دفن زباله 1398/11/23 1398/12/03
مدیریت و نگهداری محل دفن زباله 1398/11/16 1398/12/03
مدیریت و بهره برداری جمعه بازارچه 1398/08/20 1398/09/10
اجاره مجموعه هتل شهرداری 1398/05/09 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه هتل شهرداری 1398/05/02 رجوع به آگهی
مدیریت و بهره برداری مجموعه بازارچه شهرداری 1398/05/02 1398/05/12
اجاره مجموعه هتل شهرداری 1398/04/20 1398/04/31
مدیریت و بهره برداری مجموعه بازارچه 1398/04/13 1398/04/31
اجاره مجموعه هتل شهرداری 1398/04/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2