مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امتیاز جمع آوری ضایعات جعبه و کارتن ظرف بازار روزهای میوه و تره بار 1398/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از غرف بازارهای روز 1395/08/25 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرف بازار روز میوه و تره بار 1395/04/01 رجوع به آگهی
بهره برداری از غرف 1395/03/20 رجوع به آگهی
حق بهره برداری از غرف بازار روز میوه و تره بار سیب واقع در خیابان 1395/02/22 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه های موقت عرضه میوه شب عید 1394/12/08 1394/12/18
واگذاری جمع آوری ضایعات 1394/09/16 1394/09/25
واگذاری انجام عملیات مربوط به ساماندهی دستفروشان 1394/08/24 رجوع به آگهی
بهره برداری تعدادی از غرف 1394/07/30 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات مربوط به ساماندهی دستفروشان 1394/07/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5