مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش برخی مواد غیرقابل استفاده و مازاد 1395/08/22 1395/09/01
فروش برخی اموال ضایعاتی - غیرقابل استفاده و مازاد بر نیاز 1395/05/13 1395/05/28
فروش اقلام ضایعاتی 1393/10/13 1393/10/19
فروش مقدار تقریبی 15 هزار تن نرمه و لجن آهن اسفنجی 1393/10/13 1393/10/19
فروش اقلام ضایعاتی از قبیل 3/5 تن کابل ضایعاتی برق و.... 1393/09/17 1393/09/26
فروش مقدار تقریبی 15 هزار تن نرمه و لجن آهن اسفنجی 1393/09/15 1393/09/24
فروش سه دستگاه خودرو 1393/02/20 1393/02/29
فروش نرمه و لجن آهن اسفنجی 1392/03/04 رجوع به آگهی
فروش قریبی 70 هزار تن نرمه و لجن آهن اسفنجی 1392/02/25 1392/02/29
فروش میزان تقریبی 2000 عدد بشکه پلاستیکی (پلی اتیلن) 200 لیتری - مقادیری آهن قراضه و کابل 1391/12/02 1391/12/08
صفحه 4 از 5