مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده سنگ تراورتن 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۲ واحد کارخانه سنگ بری 1400/07/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سنگ های فرآوری شده و کوب 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده پیمانکاری در منطقه ۶ معدن سنگ تراورتن 1400/07/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۲ واحد کارخانه سنگ بری 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۲ واحد کارخانه سنگ بری متعلق به خود 1400/06/16 رجوع به آگهی
مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معدن سنگ تراورتن 1400/06/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش سنگ 1400/05/23 رجوع به آگهی
مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معدن سنگ تراورتن 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 واحد کارخانه سنگ بری 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معدن سنگ تراورتن 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معدن سنگ تراورتن 1400/03/29 1400/04/08
مزایده فروش سنگ کوب معادن سنگ تراورتن 1400/03/13 رجوع به آگهی
مزایده های پیمانکاری در مناطق مختلف معادن سنگ تراورتن 1400/03/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پیمانکاری معدن 1400/02/15 رجوع به آگهی
مزایده سنگ تراورتن 1400/01/30 1400/02/06
مزایده پیمانکاری در معدن سنگ تراورتن 1400/01/21 رجوع به آگهی
مزایده پیمانکاری در معدن سنگ تراورتن 1399/12/23 1399/12/27
مزایده فروش سنگ کوپ 1399/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8