مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری غرفه مواد غذایی مرکز آموزشی درمانی 1398/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری محل غرفه مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه 1398/09/10 1398/09/11
واگذاری محل فیزیوتراپی (نوبت عصر) بصورت اجاره 1398/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری محل غرفه مواد غذایی 1398/01/29 رجوع به آگهی
واگذاری محل غرفه مواد غذایی به صورت اجاره 1398/01/27 1398/01/31
واگذاری محل غرفه مواد غذایی 1397/11/18 1397/11/25
فروش اموال و لوازم اسقاطی، مستعمل و خارج از رده مرکز آموزشی 1396/06/13 1396/06/15
واگذاری غرفه موادغذایی 1395/11/24 1395/12/01
واگذاری محل جهت خدمات تایپ و تکثیر 1395/08/08 1395/08/13
فروش برخی اموال مستعمل و اسقاط و ضایعات فلزی مازاد 1395/05/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2