کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7969847 مزایده ساختمان مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/01
7969845 مزایده ساختمان مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/01
7969468 مزایده املاک مازاد:ساختمان کاربری مال : تجاری مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/01
7969463 مزایده املاک مازاد استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/01
7969459 مزایده املاک مازاد استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/01
7969456 مزایده املاک مازاد:آپارتمان کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/01
7969452 مزایده املاک مازاد استان آذربایجان غربی 1403/02/25 1403/03/01
7902487 مزایده فروش کیس - مانیتور استان آذربایجان غربی 1403/02/10 رجوع به آگهی
7833472 مزایده فروش مصالح ساختمانی وضایعات حاصل از تخریب استان آذربایجان غربی 1403/01/26 رجوع به آگهی
7726722 مزایده زمین با کاربری : مسکونی - زمین با کاربری : مسکونی - ساختمان با کاربری : تجاری مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/12/08 رجوع به آگهی
7726076 مزایده ساختمان با کاربری : مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/12/08 رجوع به آگهی
7551443 مزایده ساختمان تجاری مسکونی - 8 عنوان ساختمان مسکونی - آپارتمان مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/10/26 رجوع به آگهی
7551340 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/10/26 رجوع به آگهی
7467428 مزایده انواع گاوصندوق -یخچال-کمد-فایل و صندلی به تعداد282- ضایعات آهن آلات وچوبی- پولشمار-گوشی تلفن- تلویزیون- ماشین حساب-آب سردکن تعداد212 استان آذربایجان غربی 1402/10/04 رجوع به آگهی
7218217 مزایده ساختمان با کاربری : مسکونی - ساختمان و مغازه با کاربری : تجاری مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/07/30 رجوع به آگهی
7218208 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/07/30 رجوع به آگهی
7090878 مزایده گاو صندوق- یخچال وآبسردکن - پولشمار استان آذربایجان غربی 1402/07/05 رجوع به آگهی
6915965 مزایده آپارتمان - آپارتمان با کاربری : مسکونی - زمین - ساختمان و مغازه با کاربری : تجاری مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/05/25 رجوع به آگهی
6288599 مزایده فروش آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی - زمین / نوع کاربری : مسکونی و ... استان آذربایجان غربی 1401/11/26 رجوع به آگهی
6288598 مزایده فروش 11 ردیف: - آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 238/80 / مساحت اعیان : 1931/20 مترمربع - ساختمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 860/20 / مساحت اعیان : 44 مترمربع - ساختمان /... استان آذربایجان غربی 1401/11/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3