مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از جایگاه طرح پارکبانی سطح شهر 1390/11/25 1390/12/02
واگذاری بهره برداری از جایگاه طرح پارکبانی 1390/11/17 1390/12/02
واگذاری بهره برداری از فرکانس رادیویی سازمان تاکسیرانی مرند 1390/06/30 1390/07/10
واگذاری طرح پارکبانی شهرداری 1389/09/22 1389/10/01
واگذاری طرح پارکبانی 1389/09/08 1389/09/18
صفحه 3 از 3