مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره یکساله مجموعه محوطه پارکینگ مجتمع 1399/06/05 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه کارگاه تولیدی حمایتی 1399/05/02 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه کارگاه تولیدی حمایتی 1399/05/02 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه کارگاه تولیدی حمایتی اداره 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری مجموعه کارگاه تولیدی حمایتی 1399/04/31 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه سالن اجتماعات اداره 1399/03/11 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه سالن اجتماعات 1399/03/11 رجوع به آگهی
واگذاری مجتمعات 1399/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28 1399/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری مجتمعات 1399/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6