کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4739439 مزایده واگذاری فضای بازار فعلی آبزیان و پروتئین استان خراسان رضوی 1400/10/29 رجوع به آگهی
3235116 مزایده اجاره غرف بازارهای میوه و تره بار استان خراسان رضوی 1399/07/07 رجوع به آگهی
2073068 مزایده اکران موقت فضاهای تبلیغاتی سطح شهر استان خراسان رضوی 1398/04/13 1398/04/25
1884759 مزایده واگذاری فضاها و امکانات تبلیغات محیطی ایستگاههای قطار شهری استان خراسان رضوی 1398/01/26 1398/02/07
1865326 مزایده اکران موقت فضاهای تبلیغاتی سطح شهر استان خراسان رضوی 1398/01/05 رجوع به آگهی
1861951 مزایده واگذاری موقت مکان جهت نصب نمایشگر شهری استان خراسان رضوی 1397/12/27 1398/01/17
1782162 مزایده واگذاری غرفه عرضه گل و گیاه و ماهی قرمز در فروشگاهها استان خراسان رضوی 1397/11/24 1397/12/04
1501648 مزایده اکران موقت فضاهای تبلیغاتی سطح شهر استان خراسان رضوی 1397/05/25 رجوع به آگهی
1369868 مزایده فروش اکران موقت فضاهای تبلیغاتی استان خراسان رضوی 1397/02/23 رجوع به آگهی
1246479 مزایده واگذاری تعدادی از پلها، بیلبوردها و نمایشگرهای تبلیغاتی سطح شهر استان خراسان رضوی 1396/09/12 رجوع به آگهی
1240847 مزایده واگذاری تعدادی از پلها، بیلبوردها و نمایشگرهای تبلیغاتی سطح شهر استان خراسان رضوی 1396/09/02 رجوع به آگهی
1237742 مزایده واگذاری تعدادی از پل ها، بیلبوردها و نمایشگرهای تبلیغاتی سطح شهر استان خراسان رضوی 1396/08/25 رجوع به آگهی
1224793 مزایده واگذاری تعدادی از پل ها و بیلبوردهای سطح شهر استان خراسان رضوی 1396/08/03 رجوع به آگهی
1219041 مزایده واگذاری تعدادی از پلها و بیلبوردهای سطح شهر به صورت اجاره استان خراسان رضوی 1396/07/23 رجوع به آگهی
1218738 مزایده واگذاری تعدادی از پلها و بیلبوردهای سطح شهر استان خراسان رضوی 1396/07/23 رجوع به آگهی
1211266 مزایده واگذاری تعدادی از پلها و بیلبوردهای سطح شهر استان خراسان رضوی 1396/07/10 رجوع به آگهی
1202247 مزایده واگذاری حق امتیاز گل شاخه بریده در سطح شهر به صورت اجاره استان خراسان رضوی 1396/06/21 رجوع به آگهی
1200474 مزایده واگذاری اجاره تعدادی بیلبورد از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر استان خراسان رضوی 1396/06/16 1396/06/25
1200305 مزایده واگذاری تعدادی از بیلبوردها و پل عابر پیاده سطح شهر استان خراسان رضوی 1396/06/16 رجوع به آگهی
1196227 مزایده واگذاری اجاره تعدادی از بیلبوردهای و پل های عابر پیاده سطح شهر استان خراسان رضوی 1396/06/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8