مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری فضای بازار فعلی آبزیان و پروتئین 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره غرف بازارهای میوه و تره بار 1399/07/07 رجوع به آگهی
مزایده اکران موقت فضاهای تبلیغاتی سطح شهر 1398/04/13 1398/04/25
مزایده واگذاری فضاها و امکانات تبلیغات محیطی ایستگاههای قطار شهری 1398/01/26 1398/02/07
مزایده اکران موقت فضاهای تبلیغاتی سطح شهر 1398/01/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری موقت مکان جهت نصب نمایشگر شهری 1397/12/27 1398/01/17
مزایده واگذاری غرفه عرضه گل و گیاه و ماهی قرمز در فروشگاهها 1397/11/24 1397/12/04
مزایده اکران موقت فضاهای تبلیغاتی سطح شهر 1397/05/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اکران موقت فضاهای تبلیغاتی 1397/02/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از پلها، بیلبوردها و نمایشگرهای تبلیغاتی سطح شهر 1396/09/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از پلها، بیلبوردها و نمایشگرهای تبلیغاتی سطح شهر 1396/09/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از پل ها، بیلبوردها و نمایشگرهای تبلیغاتی سطح شهر 1396/08/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از پل ها و بیلبوردهای سطح شهر 1396/08/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از پلها و بیلبوردهای سطح شهر به صورت اجاره 1396/07/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از پلها و بیلبوردهای سطح شهر 1396/07/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از پلها و بیلبوردهای سطح شهر 1396/07/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق امتیاز گل شاخه بریده در سطح شهر به صورت اجاره 1396/06/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره تعدادی بیلبورد از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر 1396/06/16 1396/06/25
مزایده واگذاری تعدادی از بیلبوردها و پل عابر پیاده سطح شهر 1396/06/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره تعدادی از بیلبوردهای و پل های عابر پیاده سطح شهر 1396/06/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8