مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده - اجاره عرصه پیشانی دوربرگردانها- - واگذاری اجاره زمین اسکیت پارک- - تهیه و نصب و واگذاری اجاره بهاء (بهره برداری) از سازه های تبلیغاتی لایت باکس در سطح شهر - - واگذاری زمین چمن مصنوعی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پسماندهای خشک شهری و ضایعات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پسماندهای خشک شهری و ضایعات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده تجدید مزایده عمومی واگذاری پسماندهای خشک شهری و ضایعات 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات 1401/02/26 1401/03/03
مزایده واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات 1401/02/18 1401/02/20
مزایده واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات 1401/02/12 1401/02/20
مزایده واگذاری جمع آوری پسماند های خشک شهری و ضایعات 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 35211/04 / سطح کل زمین : 35211/04 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش تمامیت 6 دانگ اعیانی از عرصه اوقافی مدرسه با کاربری صنعتی 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات منطقه 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری جمع آوری پسماند های خشک شهری و ضایعات 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش تمامیت 6 دانگ اعیانی از عرصه اوقافی مدرسه با کاربری صنعتی 1401/01/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه غرفه سنگتراشی - مدیریت مرکز عرضه بهداشتی دام زنده 1401/01/15 1401/01/24
مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی 1401/01/15 1401/01/25
مزایده واگذاری و بهره برداری مجتمع ورزشی آتش نشانی به صورت اجاره 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی 1400/12/26 1401/01/25
مزایده واگذاری غرفه ها 1400/12/26 1401/01/24
مزایده واگذاری و بهره برداری مجتمع ورزشی آتش نشانی به صورت اجاره 1400/12/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22