کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4558249 مزایده اجاره مزارع ایستگاه تحقیقاتی استان هرمزگان 1400/09/08 رجوع به آگهی
4558248 مزایده اجاره باغ لیمو استان هرمزگان 1400/09/08 رجوع به آگهی
4558246 مزایده اجاره باغ استان هرمزگان 1400/09/08 1400/09/20
4558245 مزایده اجاره باغ خرما استان هرمزگان 1400/09/08 1400/09/20
4529613 مزایده فروش زمین های زراعی، مرکبات و نخیلات استان هرمزگان 1400/09/04 رجوع به آگهی
4508879 مزایده اجاره زمین زراعی استان هرمزگان 1400/08/27 رجوع به آگهی
4508876 مزایده اجاره باغ استان هرمزگان 1400/08/27 رجوع به آگهی
4508690 مزایده اجاره باغ لیمو ایستگاه تحقیقاتی استان هرمزگان 1400/08/27 رجوع به آگهی
4508686 مزایده اجاره باغ خرما استان هرمزگان 1400/08/27 رجوع به آگهی
4488157 مزایده زمین های زراعی، مرکبات و نخیلات استان هرمزگان 1400/08/20 رجوع به آگهی
4172409 مزایده واگذاری باغ ها و مزارع ایستگاه تحقیقات کشاورزی استان هرمزگان 1400/05/09 رجوع به آگهی
4172281 مزایده تخیلات پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی استان هرمزگان 1400/05/09 رجوع به آگهی
4143133 مزایده نخیلات استان هرمزگان 1400/04/26 رجوع به آگهی
4054394 مزایده نخیلات پردیس استان هرمزگان 1400/04/07 رجوع به آگهی
3924924 مزایده نخیلات استان هرمزگان 1400/03/11 رجوع به آگهی
3621149 مزایده فروش محصولات سر درختی استان هرمزگان 1399/11/19 رجوع به آگهی
3621146 مزایده فروش محصولات سردرختی نخیلات استان هرمزگان 1399/11/19 رجوع به آگهی
3582785 مزایده فروش محصولات سر درختی ایستگاه استان هرمزگان 1399/11/07 رجوع به آگهی
3582779 مزایده فروش محصولات سردرختی نخیلات استان هرمزگان 1399/11/07 رجوع به آگهی
3393247 مزایده - اجاره ۲۳ هکتاری زمین زراعی استان هرمزگان 1399/08/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4