مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انتشارات دانشجویی 1396/04/20 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی 1395/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری انتشارات و بوفه 1395/01/24 1395/02/03
واگذاری مجموعه انتشارات دانشجویی 1394/02/01 1394/02/10
واگذاری مجموعه بوفه دانشجویی 1394/02/01 1394/02/10
واگذاری انتشارات دانشجویی 1392/12/14 1392/12/23
واگذاری انتشارات دانشجویی 1391/12/01 1391/12/10
واگذاری بوفه دانشجویی 1389/08/19 1389/08/29
واگذاری انتشارات دانشجویی 1389/08/19 1389/08/29
صفحه 1 از 1