مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک - زمین نمایشگاه کرج - کاربری گردشگاهی - عرصه 34.867/7 اعیان ندارد 1401/02/11 1401/02/18
مزایده فروش ملک 1401/02/11 1401/02/18
مزایده زمین با کاربری تفریحی 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 40 هکتار از اراضی قابل کشت معاونت آب و خاک 1401/01/22 1401/01/25
مزایده اجاره 40 هکتار اراضی 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1401/01/21 1401/01/25
مزایده اجاره 40 هکتار از اراضی قابل کشت معاونت آب و خاک 1401/01/21 1401/01/25
مزایده فروش ملک عرصه 37826 و اعیان 7802 مترمربع 1401/01/21 1401/01/25
مزایده زمین و سوله / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 37826 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 40 هکتار زمین زراعی برای کشت ذرت علوفه ای 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ۴۰ هکتار از اراضی قابل کشت معاونت آب و خاک 1400/12/10 1400/12/12
مزایده اجاره ۴۰ هکتار از اراضی قابل کشت معاونت آب و خاک ( کرج ) برای کشت ذرت علوفه ای بهاره (آبی) 1400/12/10 1400/12/14
مزایده فروش مرغ و خروس 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده مرغ و خروس زنده 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی کشاورزی 1400/11/21 1400/11/23
مزایده اجاره اراضی کشاورزی 1400/11/19 1400/11/23
مزایده مرغ 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 54 اصله درخت 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 25 هکتار اراضی جهت کشت صیفی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده 54 اصله درخت 1400/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7