مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره 54 هکتار از اراضی قابل کشت مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار 1395/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری 30 هکتار از اراضی قابل کشت 1394/07/21 1394/07/30
واگذاری 30 هکتار از اراضی قابل کشت 1394/07/20 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از خودروهای قابل شماره گذاری و مازاد بر نیاز به صورت الکترونیکی 1394/04/03 1394/04/18
فروش تعدادی از خودروهای قابل شماره گذاری و مازاد 1394/04/02 1394/04/18
فروش انواع خودرو سبک و سنگین - اتوبوس بنز 1393/08/11 1393/08/21
فروش تعدادی از خودروهای قابل شماره گذاری و مازاد بر نیاز خود 1393/08/11 1393/08/23
فروش تعدادی از خودروهای قابل شماره گذاری و مازاد بر نیاز خود 1393/08/10 1393/08/23
اجاره اراضی مزروعی آبی قابل کشت 1393/06/31 1393/07/09
اجاره 60 هکتار اراضی مزروعی آبی 1393/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 3