مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری زمین های با کاربرهای مسکونی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، خدمات عمومی، تاسیسات شهری، ذخیره شهری 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه کاربری خرید و فروش لوازم و تجهیزات آتش نشانی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه جهت استقرار که عرضه مستقیم میوه و تره بار 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 1- اجاره عرصه جهت استقرار وسایل بازی کودکان 2- اجاره بوفه اغذیه و تنقلات پارک 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان بازار روز 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه کاربری خرید و فروش لوازم و تجهیزات آتش نشانی 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه جهت استقرار که عرضه مستقیم میوه و تره بار 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده استقرار وسایل بازی - اجاره بوفه اغذیه و تنقلات پارک 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان بازار روز 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان استقرار وسایل بازی کودکان در پارک به متراژ: 450 مترمربع 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 31 قطعه زمین با کاربرهای مسکونی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، خدمات عمومی، تاسیسات شهری، ذخیره شهری 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده قطعه زمین با کاربرهای مسکونی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، خدمات عمومی، تاسیسات شهری، ذخیره شهری 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان استقرار وسایل بازی کودکان در پارک 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان استقرار وسایل بازی کودکان در پارک 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان استقرار وسایل بازی کودان در پارک 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده اجازه مکان استقرار وسایل بازی کودکان در پارک 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان استقرار وسایل بازی کودان در پارک 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده اجازه مکان استقرار وسایل بازی کودکان در پارک 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ ۳۴۴۰ متر مربع با کاربری آموزشی 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ ۳۴۴۰ متر مربع با کاربری آموزشی از تفکیکی پلاک ثبتی 103.1722 1400/08/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15