مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
پلاک ثبتی: 7198 سهم از 9600 سهم پلاک 1310 فرعی از 115 اصلی ـ پلاک ثبتی: 7353 فرعی از 12 اصلی ـ پل... 1399/06/10 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1399/06/10 1399/06/20
قسمتی از املاک و تحت اختیار خود - برای املاک کاربری صنعتی - کشاورزی - دامداری و خدماتی و... 1399/06/04 1399/06/20
فروش املاک مازاد 1399/03/22 رجوع به آگهی
ساختمان با کاربری مسکونی- ساختمان با کاربری تجاری مسکونی- ساختمان با کاربری تجاری - آپارتمان با کارب... 1399/03/21 1399/03/31
فروش املاک مازاد اداره امور شعب 1399/03/21 رجوع به آگهی
مزایده قسمتی از املاک مازاد بانک 1399/03/20 1399/03/31
فروش قسمتی از املاک مازاد بانک 1399/02/20 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد بر نیاز 1399/02/15 1399/02/24
فروش ساختمان با کاربری تجاری مسکونی - ساختمان با کاربری مسکونی 1399/02/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7