مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری کارخانه آسفالت 1401/02/15 1401/02/19
مزایده بهره برداری استخر و مجموعه آبی 1401/02/15 1401/02/19
مزایده واگذاری تعدادی املاک 1401/02/12 1401/02/29
مزایده بهره برداری استخر و مجموعه آبی 1401/02/09 1401/02/19
مزایده واگذاری کارخانه آسفالت 1401/02/09 1401/02/19
مزایده اجاره کارخانه آسفالت 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از استخر و مجموعه آبی 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی املاک 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی املاک 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کارخانه آسفالت 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استخر و مجموعه آبی 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استخر 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده کارخانه آسفالت 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استخر بصورت قرارداد اجاره 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات چوب 1400/11/18 1400/11/27
مزایده فروش تعدادی از املاک خود 1400/07/25 1400/08/05
مزایده مدیریت و بهره برداری از پارکینگ حاشیه ای 1400/07/24 1400/08/11
مزایده فروش تعدادی از املاک خود 1400/07/19 1400/08/05
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/06/29 1400/07/08
مزایده فروش تعدادی از املاک خود 1400/06/22 1400/07/08
صفحه 1 از 9