کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1133787 مزایده واگذاری محل دستگاه کانکس خوار بار و میوه و تره بار استان تهران 1396/03/22 1396/04/03
1005840 مزایده واگذاری محل یک دستگاه کانکس خواربار استان تهران 1395/10/20 1395/11/02
1001763 مزایده واگذاری محل یک دستگاه کانکس خواربار استان تهران 1395/10/12 1395/11/02
997352 مزایده واگذاری محل یک دستگاه کانکس استان تهران 1395/10/02 1395/10/15
994002 مزایده واگذاری محل یک دستگاه کانکس خواربار استان تهران 1395/09/24 1395/10/15
986311 مزایده واگذاری محل یک دستگاه کانکس خواربار استان تهران 1395/09/04 1395/09/21
983793 مزایده واگذاری محل یک دستگاه کانکس خواربار استان تهران 1395/08/27 1395/09/21
923475 مزایده واگذاری محل 4 دستگاه کانکس خواربار و میوه و تره بار استان تهران 1395/04/02 1395/04/13
920097 مزایده واگذاری محل 4 دستگاه کانکس خواربار و میوه استان تهران 1395/03/26 1395/04/13
909638 مزایده واگذاری محل 3 دستگاه کانکس خواربار و میوه تره بار استان تهران 1395/03/04 1395/03/17
906987 مزایده واگذاری محل 3 دستگاه کانکس خواربار استان تهران 1395/02/28 1395/03/17
898678 مزایده واگذاری محل 4 دستگاه کانکس استان تهران 1395/02/11 1395/02/23
894638 مزایده به واگذاری محل 4 دستگاه کانکس خواربار استان تهران 1395/02/01 1395/02/23
880364 مزایده واگذاری محل تالار پذیرایی سازمان استان تهران 1394/12/11 1394/12/24
880362 مزایده واگذاری محل 7 دستگاه کانکس استان تهران 1394/12/11 1394/12/22
877116 مزایده واگذاری محل 7 دستگاه کانکس استان تهران 1394/12/04 1394/12/22
877115 مزایده واگذاری محل تالار پذیرایی استان تهران 1394/12/04 1394/12/24
868919 مزایده بهره برداری از تالار پذیرایی سازمان میادین شهرداری استان تهران 1394/11/17 1394/12/01
852147 مزایده واگذاری محل 5 دستگاه کانکس استان تهران 1394/10/07 1394/10/20
850318 مزایده بهره برداری از تالار پذیرایی استان تهران 1394/10/02 1394/10/15
صفحه 1 از 4