مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 14 دستگاه اتوبوس بنز 355 اسقاطی 1396/04/20 رجوع به آگهی
فروش تعداد ده دستگاه اتوبوس بنز 355 اسقاط 1396/02/20 رجوع به آگهی
فروش تعداد ده دستگاه اتوبوس بنز 355 اسقاط - به صورت نقدی 1396/01/16 رجوع به آگهی
فروش تعداد 14 دستگاه اتوبوس بنز 355 اسقاطی 1395/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات تبلیغات 1394/07/01 1394/07/20
واگذاری اجرای عملیات تبلیغات 1394/06/14 1394/06/25
واگذاری اجرای تبلیغات 1394/04/16 1394/04/28
واگذاری اجرای تبلیغات 1394/04/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای تبلیغات 1394/03/18 1394/03/28
اجرای تبلیغات بر روی تعداد 45 عدد از سایبان ایستگاه های اتوبوس 1394/03/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2