مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 30.000 تن کنسانتره آهن با عیار 60 درصد 1397/05/06 1397/05/09
فروش 30.000 تن کنسانتره آهن با عیار 60 درصد 1397/05/03 1397/05/09
فروش 5000 تن کنسانتره فسفات 1397/05/03 رجوع به آگهی
فروش 15000 تن کنسانتره آهن 1395/03/20 1395/03/30
فروش 15000 تن کنسانتره آهن 1395/03/19 1395/03/30
فروش 15000 تن کنسانتره آهن 1395/02/21 1395/02/29
فروش 15000 تن کنسانتره آهن 1395/02/20 1395/02/29
فروش اموال اسقاطی و ضایعاتی 1394/07/19 1394/07/30
فروش کنسانتره فسفات 1393/10/11 1393/10/23
فروش 5000 تن کنسانتره آهن 1393/10/11 1393/10/23
صفحه 1 از 3