کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6346252 مزایده اجاره حجره شماره 15 استان فارس 1401/12/09 رجوع به آگهی
6346140 مزایده اجاره حجره شماره 7 استان فارس 1401/12/09 رجوع به آگهی
6346131 مزایده اجاره حجره استان فارس 1401/12/09 رجوع به آگهی
6332201 مزایده اجاره 3 حجره صنایع دستی استان فارس 1401/12/07 رجوع به آگهی
6315685 مزایده اجاره کافی شاپ استان فارس 1401/12/02 رجوع به آگهی
6312274 مزایده اجاره کافی شاپ استان تهران، استان فارس 1401/12/02 رجوع به آگهی
6211973 مزایده اجاره 3 حجره صنایع دستی استان فارس 1401/11/05 رجوع به آگهی
6198594 مزایده اجاره غرفه شماره 15 استان فارس 1401/11/04 رجوع به آگهی
6198591 مزایده اجاره غرفه استان فارس 1401/11/04 رجوع به آگهی
6198590 مزایده اجاره غرفه شماره 7 طبقه همکف استان فارس 1401/11/04 رجوع به آگهی
6165100 مزایده اجاره حجره های صنایع دستی استان تهران، استان فارس 1401/11/01 رجوع به آگهی
6161608 مزایده اجاره غرفه استان فارس 1401/10/29 رجوع به آگهی
6157529 مزایده اجاره حجره های صنایع دستی استان تهران، استان فارس 1401/10/28 رجوع به آگهی
6157520 مزایده اجاره 5 حجره صنایع دستی استان فارس 1401/10/28 رجوع به آگهی
6155058 مزایده اجاره غرفه استان فارس 1401/10/27 رجوع به آگهی
6155057 مزایده اجاره غرفه شماره 12 استان فارس 1401/10/27 رجوع به آگهی
6155056 مزایده اجاره غرفه استان فارس 1401/10/27 رجوع به آگهی
6154957 مزایده اجاره غرفه شماره 7 طبقه استان فارس 1401/10/27 رجوع به آگهی
6154882 مزایده اجاره غرفه استان فارس 1401/10/27 رجوع به آگهی
6115556 مزایده اجاره غرفه دوربین سه بعدی استان فارس 1401/10/15 1401/10/17
صفحه 1 از 15