مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری دو باب مدرسه 1399/05/16 رجوع به آگهی
اجاره ششدانگ عرصه و اعیان دبستان 1399/04/22 رجوع به آگهی
فروش وسایل اسقاطی از رده خارج 1399/03/29 رجوع به آگهی
اجاره دو کلاس درس 1399/03/27 رجوع به آگهی
فروش وسایل فلزی اسقاطی و فرسوده از رده خارج 1399/03/06 1399/03/12
فروش وسایل فلزی اسقاطی و فرسوده از رده خارج 1399/03/03 1399/03/12
اماکنی جهت استفاده آموزشی 1399/02/10 1399/02/18
اماکنی جهت استفاده آموزشی 1399/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره باغات پسته 1398/11/17 رجوع به آگهی
اجاره زمین پسته 1398/11/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4