مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بخشی از تبلیغات محیطی : (اجاره مکان 1 عدد سه وجهی گردان 1396/05/25 رجوع به آگهی
واگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی شهر 1394/07/11 1394/07/29
واگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی 1393/04/31 1393/05/13
واگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی شهر 1392/06/20 1392/07/01
واگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی این شهر 1392/04/15 1392/04/20
واگذاری تعدادی کیوسک 1392/04/15 1392/04/20
واگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی 1391/10/12 1391/10/18
واگذاری انجام بخشی از تبلیغات محیطی 1391/07/15 1391/07/20
واگذاریتبلیغات محیطی 1391/04/20 1391/04/20
بهره برداری از پایه های آکاردویی بنر جهت انجام تبلیغات فرهنگی و مذهبی 1391/04/19 1391/04/20
صفحه 1 از 2