مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعداد 6 عدد دکه تنقلات 1395/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 6 عدد دکه تنقلات 1395/11/11 رجوع به آگهی
واگذاری 1520 متر مربع عرصه جهت ایجاد شهربازی در پارک 1395/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری 1520 متر مربع عرصه جهت ایجاد شهربازی 1395/09/24 رجوع به آگهی
واگذاری شش دستگاه دکه تنقلات جهت ایجاد در پارکهای سطح شهر 1395/07/04 رجوع به آگهی
واگذاری شش دستگاه دکه تنقلات جهت ایجاد در پارکهای سطح شهر 1395/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری 100 مترمربع عرصه جهت ایجاد شهربازی 1395/03/11 رجوع به آگهی
واگذاری 400 مترمربع عرصه جهت ایجاد شهربازی 1394/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری 400 مترمربع عرصه جهت ایجاد شهربازی 1394/08/04 رجوع به آگهی
واگذاری 400 مترمربع عرصه جهت ایجاد شهربازی 1394/06/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3