مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش حدود ۱۰۰ تن انواع ضایعات آهنی ، کانکس ، تانکرو اتاقت فلزی 1399/11/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود ۱۰۰ تن انواع ضایعات آهنی ، کانکس ، تانکرو اتاقت فلزی موجود در انبار مرکزی 1399/11/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 100 تن انواع ضایعات آهنی، کانکس، تانکر و اتاقک فلزی 1399/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۷۷ ردیف انواع لوازم مستعمل اداری 1399/10/16 1399/10/18
مزایده فروش 40 ردیف انواع لوازم متفرقه مستعمل نیروگاههای دیزلی 1399/10/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۷۷ ردیف انواع لوازم مستعمل اداری موجود در انبار مرکزی 1399/10/14 1399/10/18
مزایده فروش 40 ردیف انواع لوازم متفرقه مستعمل نیروگاههای دیزلی 1399/10/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش 77 ردیف انواع لوازم مستعمل اداری 1399/10/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش 40 ردیف انواع لوازم متفرقه مستعمل نیروگاه های دیزلی 1399/10/13 1399/10/29
مزایده فروش ۲۲۷ قلم لوازم یدکی ( استوک ) مولدهای دای هاتسو موجود در انبار مرکزی 1399/10/13 1399/10/18
مزایده فروش حدود 30 تن ضایعات کابل مسی و 2 تن ضایعات کابل آلومینیومی 1399/10/13 1399/10/15
مزایده فروش 227 قلم لوازم یدکی (استوک) مولدهای دای هاتسو 1399/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 30 تن ضایعات کابل مسی و 2 تن ضایعات کابل آلومینیومی 1399/10/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۲۲۷ قلم لوازم یدکی ( استوک ) مولدهای دای هاتسو موجود در انبار 1399/10/10 1399/10/18
مزایده فروش حدود 30 تن انواع ضایعات کابلهای روکش دار مسی و 2 تن ضایعات کابلهای روکش دار آلومینیومی 1399/10/10 1399/10/15
مزایده فروش دو دستگاه مولد دیزلی هیتاچی 5500 کیلوواتی نیروگاه 1399/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه مولد دیزلی مرلیس 5500 کیلوواتی 1399/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دستگاه انواع مولد دیزلی 1500 کیلوواتی دیزلی 1399/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 370 بشکه روغن مستعمل (سوخت ترانسفورماتور) 1399/09/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دستگاه انواع مولد دیزلی 1500 کیلوواتی دیزلی 1399/09/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8