مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حضوری امتیاز اشتراک تلفنهای همراه بازداشتی 1394/04/14 1394/04/23
فروش حضوری امتیاز اشتراک تلفنهای همراه بازداشتی 1394/03/18 1394/04/01
واگذاری امتیاز تلفن های همراه مودیان 1393/11/16 1393/11/26
فروش امتیاز تلفن های همراه 1393/10/29 1393/11/12
فروش امتیاز تلفن های همراه مودیان 1393/08/05 1393/08/17
مزایده امتیاز تلفن های همراه 1393/05/16 1393/05/25
فروش امتیاز تلفن های همراه مودیان 1393/05/13 1393/05/19
وصول بخشی از بدهی های موقعه مالیاتی 1393/04/19 1393/04/25
واگذاری امتیاز تلفن های همراه 1393/04/07 1393/04/17
واگذاری امتیاز تلفن های همراه 1393/02/24 1393/02/30
صفحه 1 از 3