مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساختمان اداری با عرصه 954/66 مترمربع 1399/07/02 رجوع به آگهی
واحد ساختمانی 1399/06/31 1399/07/05
واگذاری ساختمان اداری 1399/06/04 رجوع به آگهی
اجاره بخشی از ساختمان فیاض بخش( مرکز شبانه روزی اعصاب و روان) 1399/02/07 رجوع به آگهی
فروش پنج دستگاه خودرو قابل تبدیل به پلاک خود 1397/07/30 1397/08/06
فروش اموال اسقاطی و از رده خارج و اموال مازاد 1397/04/24 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خودرو قابل تبدیل به پلاک 1397/01/27 1397/02/02
فروش یک دستگاه پژو اردی قابل تبدیل به پلاک، فروش یک دستگاه وانت دولتی قابل تبدیل به پلاک 1397/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد نانوایی 1396/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد نانوایی 1396/12/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5