مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
جذب پیمانکار جهت واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابینه فنی، ساختمان و تاسیسات و خدمات ترمینال مسافربری 1397/05/20 رجوع به آگهی
فروش خودرو اتومبیل ون مدل 1394 و وانت دو کابین پیکاپ مدل 1396 1397/05/16 1397/05/24
واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و خدمات ترمینال مسافربری شهرداری 1397/05/15 رجوع به آگهی
جذب پیمانکار جهت واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی ساختمان و تاسیسات کشتارگاه و مدیریت اجرای کشتا... 1397/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدا (جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر) بصورت سیار و ثابت 1397/03/02 1397/03/09
جذب پیمانکار در خصوص تفکیک پسماند از مبدا(جمع آوری پسماندهای خشک شهربصورت سیار و ثابت ) 1397/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدا (جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر) بصورت سیار و ثابت 1397/02/04 1397/02/11
واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات و خدمات ترمینال مسافربری 1397/01/16 1397/01/26
جذب پیمانکار جهت فروش اراضی تجاری و خدمات سهام شهرداری 1396/12/19 رجوع به آگهی
واگذاری پارک بانوان 1396/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 5