مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
املاک و مستغلات 1399/06/29 1399/07/01
فروش املاک و مستغلات -کاربری سرقفلی و مساحت اعیان 217.9 -کاربری تجاری و مساحت اعیان 132.37 1399/06/26 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/06/26 رجوع به آگهی
واگذاری املاک 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات - پلاک ثبتی ۹۳۲/۳۷۸۰ تجاری- مساحت اعیان ۹۵/۴۰۶ - دارای قدرالسهم از عرصه- اعیان... 1399/06/24 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات بانک : - پلاک ثبتی 4/35199 - کاربری ملک تجاری - مساحت عرصه 250 - مساحت اعیان 1... 1399/06/24 1399/07/01
فروش املاک و مستغلات 1399/06/23 1399/07/01
فروش املاک و مستغلات 1399/06/23 رجوع به آگهی
واگذاری املاک 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات -کاربری تجاری و مساحت اعیان 406/95 1399/06/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8