مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره ملک بانک 1401/03/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ملک کاربری تجاری مساحت 186 مترمربع 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ملک 1400/12/08 1400/12/15
مزایده واگذاری به صورت اجاره دو ساله ملک کاربری تجاری، به مساحت 186 متر مربع 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ملک کاربری تجاری - مساحت 186 مترمربع 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک سری از اموال منقول اسقاطی 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات با کاربری تجاری 1400/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/02/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/02/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/02/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/02/08 1400/02/15
مزایده فروش املاک و مستغلات - واگذاری برخی املاک 1400/02/06 1400/02/15
مزایده فروش املاک و مستغلات با کاربری مسکونی 1400/02/06 1400/02/15
مزایده فروش املاک 1400/02/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/02/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/02/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری سرقفلی و تجاری 1399/12/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات کاربری تجاری ـ عرصه : قدرالسهم ، اعیان 406.95 1399/12/09 1399/12/13
صفحه 1 از 6