مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره فضای تبلیغاتی پل عابر پیاده به مدت 2 سال 1395/04/05 1395/04/19
اجاره فضای تبلیغاتی پل عابر 1395/02/06 1395/02/09
اجاره فضای تبلیغاتی پل عابر 1395/01/26 1395/02/04
واگذاری اجرای طرح کارت پارک 1392/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح کارت پارک 1392/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح کارت پارک 1391/07/19 1391/07/28
واگذاری اجرای طرح کارت پارک 1391/07/12 1391/07/28
واگذاری اجرای طرح کارت پارک در بلوار 1391/06/27 1391/07/05
واگذاری اجرای طرح کارت پارک در بلوار 1391/06/20 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای طرح کارت پارک خیابان 1390/11/05 1390/11/14
صفحه 1 از 2