کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8227108 مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری و مسکونی استان قزوین، استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1403/04/27 1403/05/04
8227047 مزایده سه باب واحد اداری استان قزوین، استان آذربایجان شرقی 1403/04/27 1403/05/07
8186020 مزایده فروش ضایعات میلگرد و آهن آلات استان آذربایجان شرقی 1403/04/16 1403/04/20
8148912 مزایده فروش ضایعات میلگرد و آهن آلات پروژه 888 واحدی به وزن تقریبی 4000 کیلوگرم استان آذربایجان شرقی 1403/04/06 رجوع به آگهی
8120753 مزایده فروش ضایعات میلگرد و آهن آلات پروژه گلدیس سهند به وزن تقریبی 4000 کیلوگرم استان آذربایجان شرقی 1403/03/30 رجوع به آگهی
8120744 مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری و مسکونی استان قزوین، استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1403/03/30 رجوع به آگهی
8090200 مزایده فروش ضایعات میلگرد و آهـــــن آلات پروژه رشدیه به وزن تقریبی 8000 کیلوگرم استان آذربایجان شرقی 1403/03/22 رجوع به آگهی
8072627 مزایده فروش ضایعات میلگرد و آهن آلات پروژه 888 واحدی به وزن تقریبی 4000 کیلوگرم استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 رجوع به آگهی
8051282 مزایده فروش ضایعات میلگرد و آهن آلات استان آذربایجان شرقی 1403/03/12 1403/03/19
8025908 مزایده فروش ضایعات میلگرد و آهـــــن آلات به وزن تقریبی 8000 کیلوگرم استان آذربایجان شرقی 1403/03/06 رجوع به آگهی
8010306 مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 82/20 متر مربع استان آذربایجان شرقی 1403/03/01 1403/03/07
7955659 مزایده فروش ضایعات میلگرد و آهن آلات استان آذربایجان شرقی 1403/02/22 رجوع به آگهی
7676258 مزایده واگذاری یک واحد مسکونی و سه واحد تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/11/28 1402/12/03
7376445 مزایده فروش سه باب واحد اداری استان قزوین 1402/09/06 1402/09/12
7376406 مزایده فروش ضایعات میلگرد و آهن آلات استان آذربایجان شرقی 1402/09/06 رجوع به آگهی
7363853 مزایده فروش مقدار تقریبی 8 تن ضایعات آهن الات و گالوانیزه و سیم و کابل و پلاستیک استان آذربایجان شرقی 1402/09/02 رجوع به آگهی
7279781 مزایده فروش مقدار تقریبی 8 تن ضایعات آهن آلات و گالوانیزه و سیم و کابل و پلاستیک استان قزوین 1402/08/16 رجوع به آگهی
7184462 مزایده فروش ضایعات میلگرد و آهن آلات استان آذربایجان شرقی 1402/07/19 رجوع به آگهی
7086783 مزایده فروش ضایعات میلگرد و آهن آلات استان آذربایجان شرقی 1402/07/04 رجوع به آگهی
6159039 مزایده مقدار حدود 7 تن ضایعات آهن آلات و ورق گالوانیزه ذوبی استان آذربایجان شرقی 1401/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4