مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 4 باب واحد تجاری 1399/06/31 رجوع به آگهی
فروش حدود 1141/22 مترمربع مساحت تخصیص یافته به تالار 1399/06/17 1399/06/29
فروش حدود 1141/22 مترمربع مساحت تخصیص یافته به تالار 1399/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 10 باب واحد تجاری 1398/12/20 رجوع به آگهی
واگذاری 12 قطعه زمین با کاربری مسکونی-و 10 باب واحد تجاری 1398/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری 12 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش حدود 1141/22 مترمربع مساحت تخصیص یافته به تالار 1398/10/16 1398/10/26
فروش ضایعات ذوبی موجود در کارگاه برج تجارت 1398/09/26 رجوع به آگهی
فروش حدود 3200 متر مربع مساحت تخصیص یافته به فروشگاه زنجیره ای 1398/05/26 1398/06/02
فروش حدود 3500 متر مربع مساحت تخصیص یافته به فروشگاه زنجیره ای 1398/05/22 1398/06/02
صفحه 1 از 3