مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی 1400/11/24 1400/11/25
مزایده سالن کوچک 1400/11/22 1400/12/05
مزایده مغازه زیر پله 1400/11/22 1400/12/05
مزایده واگذاری بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی 1400/10/15 1400/10/20
مزایده واگذاری بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی 1400/10/15 1400/10/20
مزایده سالن 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن ژیمناستیک 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده سالن 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده مغازه 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره استخر 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده سالن ورزشی قدیم 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده سالن 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده مجموعه 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن 1400/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15