کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1289631 مزایده فروش ۸ دستگاه خودرو سبک و سنگین و یک دستگاه سیم تریلر استان تهران 1396/11/12 رجوع به آگهی
1289630 مزایده واگذاری اجاره دو باب مغازه استان تهران 1396/11/12 رجوع به آگهی
1289629 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ جنب بیمارستان نور استان تهران 1396/11/12 رجوع به آگهی
1283875 مزایده فروش ۸ دستگاه خودرو سبک و سنگین و یک دستگاه سیم تریلر استان تهران 1396/11/05 رجوع به آگهی
1283873 مزایده واگذاری اجاره دو باب مغازه تجاری استان تهران 1396/11/05 رجوع به آگهی
1283872 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ جنب بیمارستان استان تهران 1396/11/05 رجوع به آگهی
1269016 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ جنب بیمارستان استان تهران 1396/10/16 رجوع به آگهی
1227557 مزایده فروش 2 دستگاه سیم تریلر حمل زباله استان تهران 1396/08/08 رجوع به آگهی
1223313 مزایده ـ فروش 2 دستگاه سیم تریلر حمل زباله استان تهران 1396/08/01 رجوع به آگهی
1217323 مزایده اجاره تعداد 2 باب سوله استان تهران 1396/07/20 رجوع به آگهی
1213160 مزایده اجاره تعداد 2 باب سوله استان تهران 1396/07/13 رجوع به آگهی
1207289 مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری استان تهران 1396/06/30 رجوع به آگهی
1203502 مزایده فروش سه دستگاه خودرو سواری استان تهران 1396/06/23 رجوع به آگهی
1196241 مزایده واگذاری اجاره تعداد 10 باب مغازه تجاری و رستوران سازمان ـ واگذاری اجاره تفکیک زباله در محل سکوی موقت شهرداری ـ فروش 2 دستگاه سیم تریلر حمل زباله استان تهران 1396/06/09 رجوع به آگهی
1196214 مزایده اجاره تعداد 2 باب سوله استان تهران 1396/06/09 رجوع به آگهی
1176617 مزایده واگذاری اجاره تعداد 8 باب واحد تجاری و واگذاری اجاره تفکیک زباله استان تهران 1396/05/11 رجوع به آگهی
1171496 مزایده واگذاری اجاره تعداد 8 باب واحد تجاری و واگذاری اجاره تفکیک زباله در محل سکوی موقت شهرداری شهریار و فروش 2 دستگاه سیم تریلر حمل زباله استان تهران 1396/05/04 رجوع به آگهی
1032800 مزایده فروش تعداد 10 دستگاه وانت و یک دستگاه کامیونت ایسوزو 5 تنی استان تهران 1395/12/09 رجوع به آگهی
1028325 مزایده فروش تعداد 10 دستگاه وانت و یک دستگاه کامیونت ایسوزو 5 تنی استان تهران 1395/12/02 رجوع به آگهی
1021805 مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو سبک سواری استان تهران 1395/11/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3